Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_qwerty12_supham_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_qwerty12_supham_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_advertisements' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_advertisements' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_calendars' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_calendars' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]

LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC Tuần 34 năm học 2016-2017 (từ ngày 27/3/2017 đến 02/4/2017)

Ngày đăng: 2017-04-02 12:17:08

      ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC
Tuần 34 năm học 2016-2017 (từ ngày 27/3/2017 đến 02/4/2017)
THỨ/NGÀY
THỜI GIAN
NỘI DUNG
THÀNH PHẦN
ĐỊA ĐIỂM
CHỦ TRÌ
HAI-27/3
08h00
 
 
8h00
Họp bàn về thu chi tài chính của Trường năm 2017 và bàn việc tiếp nhận phần mềm của Đại học Cần Thơ (Phòng KH-TC chuẩn bị nội dung).
Họp Bộ môn Công nghệ Sinh học
 
BGH; Trưởng các Phòng: TC-HC, ĐT, CTSV và KH-TC
 
Các thầy,cô giảng viên Bộ môn CNSH
Phong họp A5
 
 
P.họp Khoa
Hiệu trưởng
 
 
Trưởng Bộ môn CNSH
BA-28/3
08h00
Họp xét chuyển chức danh nghề nghiệp của ĐHĐN năm 2017.
Theo QĐ số 960/QĐ-ĐHĐN của ĐHĐN ngày 22/3/2017 và các VC đăng ký xin chuyển chức danh nghề nghiệp
P họp 2, Khu A, 41 Lê Duẩn
Chủ tịch HĐ
TƯ-29/3
08h00
Họp bàn về xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao.
BGH, Phòng ĐT, Đại diện các Khoa nhận nhiệm vụ xây dựng chương trình (mời anh Vinh Trưởng Tin học)
Phong họp A5
Hiệu trưởng
08h00
Giao ban Ban Chỉ huy Quân sự ĐHĐN Quý I/2017
Trung đội trưởng (B Trưởng), Các Tiểu đội trưởng (A Trưởng) của đơn vị tự vệ thuộc các CSGDĐH thành viên.
P họp 1, Khu A, 41 Lê Duẩn
PGĐ ĐHĐN
Ngô Văn Dưỡng
09h00
Giao ban Quý 1 công tác Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN.
Cán bộ Văn phòng các Đảng ủy cơ sở; Đ/c Đảng ủy viên PT công tác Văn phòng các Đảng ủy cơ sở.
P họp 2, Khu A, 41 Lê Duẩn
Chánh VP
Đảng ủy ĐHĐN
14h00
Giao ban Quý 1 công tác UBKT Đảng uỷ ĐHĐN.
Ủy viên UBKT Đảng ủy ĐHĐN; Chủ nhiệm UBKT các Đảng ủy cơ sở.
 
P họp 2, Khu A, 41 Lê Duẩn
Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHĐN
15h30
Giao ban Quý 1 công tác tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN
Đ/chí phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các Đảng uỷ cơ sở.
 
P họp 2, Khu A, 41 Lê Duẩn
Đ/chí
Lê Kim Hùng
17h00
 
Họp BCH Công đoàn ĐHĐN mở rộng.
Như bên; UBKT Công đoàn ĐHĐN; Chủ tịch các Công đoàn cơ sở
P họp 1, Khu A, 41 Lê Duẩn
Chủ tịch
Công đoàn ĐHĐN
NĂM-30/3
 
 
 
 
 
SÁU-31/3
08h00
Chung kết khu vực miền Trung hội thi “Tìm kiếm đại sứ truyền thông khoa học - FameLab Việt Nam 2017”
Các thí sinh đăng ký dự thi; ĐVTN được triệu tập theo Thông tri số 76 TTTT/ĐHĐN-ĐTN ngày 23/3/2017.
Hội trường 41 Lê Duẩn
Bí thư Đoàn ĐHĐN
14h00
Họp tổ xây dựng Đề án tổ chức sắp xếp
lại các cơ sở giáo dục đại học thành viên
Theo QĐ số 771/QĐ-ĐHĐN ngày 08/3/2017 của Giám đốc ĐHĐN.
P họp 2, Khu A, 41 Lê Duẩn
PGĐ ĐHĐN
Nguyễn Ngọc Vũ
BẢY-01/4
08h00
Vòng Bán kếtcuộc thiSinh viên tài năng, thanh lịchĐại học Đà Nẵng năm 2017
BTC Cuộc thi theo QĐ số 184 QĐ/ĐHĐN-ĐTN ngày 10/3/2017; Các thí sinh đăng kí dự thi; SV quan tâm đến chương trình.
Hội trường 41 Lê Duẩn
BTC Cuộc thi
14h00
Trao đổi kinh nghiệm Tự đánh giá CTĐT theo chuẩn AUN-QA
Đại diện BGH; Phòng KT&ĐBCLGD; BCN Khoa Vật lý; Cán bộ tham gia viết báo cáo Tự đánh giá và tìm kiếm minh chứng của Khoa Vật lý.
Phòng họp A5
Hiệu trưởng
CN-02/4
 
 
 
 
 

Lịch công tác khác:

Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]