Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_qwerty12_supham_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_qwerty12_supham_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_advertisements' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_advertisements' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_calendars' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_calendars' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]

LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC Tuần 18 năm học 2016-2017 (từ ngày 05/12/2016 đến 11/12/2016)

Ngày đăng: 2017-02-26 20:58:07

        ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC
Tuần 18 năm học 2016-2017 (từ ngày 05/12/2016 đến 11/12/2016)
THỨ/NGÀY
THỜI GIAN
NỘI DUNG
THÀNH PHẦN
ĐỊA ĐIỂM
CHỦ TRÌ
HAI-05/12
07h30
Họp BTV Đảng ủy Trường ĐHSP
Như bên
Phòng họp A5
Bí thư Đảng ủy
08h00
Họp HĐ xét nâng bậc lương năm 2016 Trường ĐHSP.
Theo QĐ số 1174/QĐ-ĐHSP ngày 25/11/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP.
Phòng họp A5
Chủ tịch HĐ
09h00
BGH công khai thu nhập, tài sản cá nhân năm 2016.
BGH; Thành viên Hội đồng Trường; Chủ tịch CĐ; Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội CCB; Trưởng, Phó các Phòng/Khoa; Ban Giám đốc các Trung tâm trực thuộc Trường.
Phòng họp A5
Hiệu trưởng
 
09h00
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Khoa Sinh-MT
Như bên; Đại diện: BTV và UBKT Đảng ủy Trường ĐHSP.
Phòng Truyền thồng A5
Trưởng khoa
Sinh-MT
 
09h30
Họp HĐ Khoa học & Đào tạo Trường lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm chức danh GS, PGS Trường ĐHSP năm 2016.
Theo QĐ số 7622/QĐ-ĐHSP ngày 25/12/2014 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP.
Phòng họp A5
Chủ tịch HĐ
10h30
Họp HĐ cấp cơ sở xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017.
Theo QĐ số 1167/QĐ-ĐHSP ngày 22/11/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP.
Phòng họp A5
Chủ tịch HĐ
 
14h00
Họp Nhóm GV cốt cán tham gia biên soạn ngân hàng câu hỏi thi phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.
Danh sách GV cốt cán tham gia tập huấn biên soạn ngân hàng câu hỏi thi phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 của Cục KT&KĐCLGD.
Phòng họp A5
Hiệu trưởng
 
14h00
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Khoa Lịch sử.
Như bên; Đại diện: BTV và UBKT Đảng ủy Trường ĐHSP.
Phòng Truyền thồng A5
Trưởng khoa
Lịch sử
 
15h30
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Khoa Tin học.
Như bên; Đại diện: BTV và UBKT Đảng ủy Trường ĐHSP.
Phòng Truyền thồng A5
Trưởng khoa
Tin học
BA- 06/12
08h00
Họp rà soát cán bộ, viên chức đi học trong và ngoài nước.
Đại diện BGH; Trưởng phòng TC-HC.
P họp 1, Khu A, 41 Lê Duẩn
PGĐ ĐHĐN
Ngô Văn Dưỡng 
 
08h00
Họp BTC, Tiểu ban Nội dung và Lễ tân - khánh tiết tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc “Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa”.
Theo Quyết định.
Phòng họp A5
BGH
 
08h00
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Phòng CTSV.
Như bên; Đại diện: BTV và UBKT Đảng ủy Trường ĐHSP.
Phòng Truyền thồng A5
Trưởng phòng CTSV
 
09h30
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân BTV Đoàn TN.
Như bên; Đại diện: BTV và UBKT Đảng ủy Trường ĐHSP.
Phòng Truyền thồng A5
Bí thư Đoàn TN
 
09h30
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Khoa Hóa học.
Như bên; Đại diện: BTV và UBKT Đảng ủy Trường ĐHSP.
Phòng Truyền thồng A5
Trưởng khoa
Hóa học
 
10h00
Họp thông qua quy định về khen thưởng KHCN hằng năm và quy định về hỗ trợ tham dự hội thảo, hội nghị trong nước.
BGH, Đại diện lãnh đạo Phòng KH &HTQT, Trưởng các Khoa.
Phòng họp A5
BGH
14h00
Họp Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên ĐHĐN  nhiệm kỳ 2016 - 2021.
BTK Hội Sinh viên ĐHĐN; Chủ tịch HSV các đơn vị trực thuộc.
P họp 1, Khu A, 41 Lê Duẩn
Chủ tịch
Hội SV ĐHĐN
15h00
Họp BTV Đoàn ĐHĐN.
Như bên.
P họp 1, Khu A, 41 Lê Duẩn
Bí thư Đoàn ĐHĐN
16h30
Hội nghị BCH Công đoàn ĐHĐN công bố Quyết định công nhận bổ sung chức danh Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN khóa IV, nhiệm kỳ 2012-2017.
BCH Công đoàn ĐHĐN; UBKT Công đoàn ĐHĐN; Chủ tịch các Công đoàn cơ sở; Đại biểu khách mời.
P họp 2, Khu A, 41 Lê Duẩn
Chủ tịch
Công đoàn ĐHĐN
TƯ-07/12
08h00
Họp Đoàn thanh tra.
Đoàn Thanh tra theo QĐ số 6629/QĐ-ĐHĐN
ngày 22/11/2016 của Giám đốc ĐHĐN
P họp 2, Khu A, 41 Lê Duẩn
Trưởng đoàn Thanh tra
09h00
Hội thảo hợp tác Áo-Việt trong đào tạo và nghiên cứu “Austrian-Vietnamese ASEA-UNINET Days”.
Đại diện: BGH, Lãnh đạo P. KH&HTQT, Khoa Hóa học, Khoa Địa lý, Khoa Tin học; Các CBGV có quan tâm đến phát triển nghiên cứu và các chương trình học bổng; Các GV có thành phần như yêu cầu trong CV số 6541/ĐHĐN-HTQT ngày 14/11/2016 của ĐHĐN.
Hội trường
41 Lê Duẩn
Giám đốc ĐHĐN
10h15
Thảo luận Nhóm Nghiên cứu  (Nhóm Khoa học Thực phẩm, Công nghệ Sinh học và Dược) giữa giảng viên, các nhà nghiên cứu Đại học Huế, ĐHĐN và
Phái đoàn ASEA-UNINET.
Các GV có thành phần như yêu cầu trong CV số 6541/ĐHĐN-HTQT ngày 14/11/2016 của ĐHĐN.
Hội trường
41 Lê Duẩn
Phái đoàn ASEA-UNINET
10h15
Thảo luận Nhóm Nghiên cứu (Nhóm Công nghệ Thông tin) giữa giảng viên, các nhà nghiên cứu Đại học Huế, ĐHĐN và Phái đoàn ASEA-UNINET.
Các GV có thành phần như yêu cầu trong CV số 6541/ĐHĐN-HTQT ngày 14/11/2016 của ĐHĐN.
P 8010, Khu B, 41 Lê Duẩn
Phái đoàn ASEA-UNINET
10h15
Thảo luận Nhóm Nghiên cứu (Nhóm Kinh tế) giữa giảng viên, các nhà nghiên cứu Đại học Huế, ĐHĐN và Phái đoàn ASEA-UNINET.
Các GV có thành phần như yêu cầu trong CV số 6541/ĐHĐN-HTQT ngày 14/11/2016 của ĐHĐN.
P họp 1, Khu A, 41 Lê Duẩn
Phái đoàn ASEA-UNINET
10h15
Thảo luận Nhóm Nghiên cứu (Nhóm Địa chất) giữa giảng viên, các nhà nghiên cứu Đại học Huế, ĐHĐN và Phái đoàn ASEA-UNINET.
Các GV có thành phần như yêu cầu trong CV số 6541/ĐHĐN-HTQT ngày 14/11/2016 của ĐHĐN.
P 9009, Khu B
41 Lê Duẩn
Phái đoàn ASEA-UNINET
10h30
Họp HĐ xét công nhận tốt nghiệp các lớp ĐHLT tại Tr ĐH Quảng Nam và TrT GDTX tỉnh Quảng Nam
Theo Quyết định.
Phòng họp A5
Phó Hiệu trưởng Lưu Trang
14h00
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Khoa GD Chính trị.
Như bên; Đại diện: BTV và UBKT Đảng ủy Trường ĐHSP.
Phòng Truyền thồng A5
Trưởng khoa
GDCT
 
14h00
 
Giao ban công tác đào tạo.
BGH, LĐ Phòng Đào tạo; Đại diện LĐ các Phòng: KT&ĐBCLGD, CTSV; BCN và giáo vụ các Khoa.
Phòng họp A5
BGH
14h00
Họp nhóm chuyên gia CDIO chuẩn bị triển khai tập huấn lan tỏa năm 2016-2017.
Nhóm GV chuyên gia CDIO (Master Trainer) thuộc các Trường thành viên, ĐHĐN
Phòng CDIO, Khu C (ĐHBK)
Lịch công tác khác:
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]