Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_qwerty12_supham_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_qwerty12_supham_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_advertisements' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_advertisements' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_calendars' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_calendars' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]

LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC Tuần 19 năm học 2016-2017 (Từ ngày 12/12/2016 đến 18/12/2016)

Ngày đăng: 2017-02-26 21:00:26

        ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC
                                    Tuần 19 năm học 2016-2017 (Từ ngày 12/12/2016 đến 18/12/2016)
THỨ/NGÀY
THỜI GIAN
NỘI DUNG
THÀNH PHẦN
ĐỊA ĐIỂM
CHỦ TRÌ
HAI-12/12
08h00
Họp BTC, Tiểu ban Nội dung và Lễ tân - khánh tiết tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc “Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa.
Theo Quyết định.
Phòng họp A5
BGH
08h00
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Khoa Địa lý.
Như bên; Đại diện: BTV và UBKT Đảng ủy Trường ĐHSP.
Phòng Truyền thồng A5
Trưởng khoa
Địa lý
09h30
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Phòng KH&HTQT
Như bên; Đại diện: BTV và UBKT Đảng ủy Trường ĐHSP.
Phòng Truyền thồng A5
Trưởng phòng KH&HTQT
11h00
(Cả ngày)
Chuyên gia CDIO của trường Singapore Polytechnic họp với nhóm 20 giảng viên chuẩn bị triển khai tập huấn lan tỏa CDIO năm 2016-2017
Nhóm 20 giảng viên CDIO (Master Trainer) thuộc các Trường thành viên ĐHĐN
Phòng C303
Tr. ĐHBK
Ban Điều hành
Dự án CDIO
08h00
(Cả ngày)
Đoàn thanh tra công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, quản lý đào tạo của ĐHĐN làm việc với Trường ĐHSP (Ngày 12, 13 và 14/12/2016)
Theo Kế hoạch
Phòng họp A5
Đoàn Thanh tra
14h00
Họp đánh giá, phân loại đối với công chức (Ban Giám đốc ĐHĐN) theo Công văn số 6685/ĐHĐN-TCCB ngày 28/11/2016
Hiệu trưởng.
Hội trường 41 Lê Duẩn
Giám đốc ĐHĐN
14h00
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo  Khoa GD Mầm non.
Như bên; Đại diện: BTV và UBKT Đảng ủy Trường ĐHSP.
Phòng Truyền thồng A5
Trưởng Khoa
GD Mầm non
15h30
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo  Khoa Ngữ Văn.
Như bên; Đại diện: BTV và UBKT Đảng ủy Trường ĐHSP.
Phòng Truyền thồng A5
Trưởng khoa
Ngữ Văn
15h30
Công khai bản kê khai tài sản và thu nhập của Ban Giám đốc ĐHĐN theo Kế hoạch số 6460/KH-ĐHĐN ngày 07/11/2016.
Ban Giám hiệu
Hội trường 41 Lê Duẩn
Giám đốc ĐHĐN
BA-13/12
08h00
Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy và cá nhân UV BTV Đảng ủy Trường ĐHSP.
Như bên; Đại diện BTV Đảng ủy ĐHĐN
Phòng Truyền thồng A5
Bí thư Đảng ủy
8h45
(Cả ngày)
Chuyên gia CDIO của trường Singapore Polytechnic họp với nhóm 20 giảng viên chuẩn bị triển khai tập huấn lan tỏa CDIO năm 2016-2017
Nhóm 20 giảng viên CDIO (Master Trainer) thuộc các Trường thành viên, ĐHĐN
 
Phòng C303
Tr. ĐHBK
Ban Điều hành
Dự án CDIO
08h00
Họp triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên các cấp theo Thông tư 20-23 (Nhóm 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung)
BGH, Đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách P Đào tạo; các thành viên đã đăng ký được Trường cử theo quyết định.
Phòng họp A5
PGS.TS. Trần Xuân Bách
09h00
Họp triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên các cấp theo Thông tư 20-23 (Nhóm 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp)
BGH, Đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách P Đào tạo; các thành viên đã đăng ký được Trường cử theo quyết định.
Phòng họp A5
PGS.TS. Nguyễn Bảo  Hoàng  thanh
10h00
Họp triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên các cấp theo Thông tư 20-23 (Nhóm 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch)
BGH, Đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách P Đào tạo; các thành viên đã đăng ký được Trường cử theo quyết định.
Phòng họp A5
PGS.TS. Lê Quang Sơn
14h00
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo  Khoa GD Tiểu học
Như bên; Đại diện: BTV và UBKT Đảng ủy Trường ĐHSP.
Phòng Truyền thồng A5
Trưởng Khoa
GD Tiểu học
15h00
Kiểm điểm cá nhân BTV Đoàn Thanh niên ĐHĐN theo Hướng dẫn số 348-HD/BTV ngày 22/11/2016 của BTV Đảng ủy ĐHĐN
Như bên; Mời:  Đại diện BTV Đảng ủy ĐHĐN
P họp 1, Khu A, 41 Lê Duẩn
Bí thư Đoàn ĐHĐN
15h30
Hội nghị kiểm điểm cá nhân BTV Công đoàn Trường ĐHSP
Như bên; Đại diện: BTV và UBKT Đảng ủy Trường ĐHSP.
Phòng Truyền thồng A5
Chủ tịch
Công đoàn
17h00
 
Họp Ban Thanh tra nhân dân ĐHĐN nhiệm kỳ 2016-2018
Ban Thanh tra nhân dân ĐHĐN; Mời Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN.
 
P họp 2, Khu A, 41 Lê Duẩn
Chủ tịch
Công đoàn ĐHĐN
TƯ-14/12
08h00
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Khoa GDCT
Như bên; Đại diện: BTV và UBKT Đảng ủy Trường ĐHSP.
Phòng Truyền thồng A5
Trưởng khoa GDCT
10h00
Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Giám hiệu Trường ĐHSP
Như bên
Phòng Truyền thồng A5
Hiệu trưởng
13h30
Làm việc với Trường ĐH Sư phạm về: Đánh giá công tác đầu tư CSVC, quản lý và kiểm kê tài sản năm 2016 và Triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất năm 2017.
Theo CV số 6703/ĐHĐN-CSVC ngày 30/11/2016 của Giám đốc ĐHĐN.
 
Phòng Truyền thồng A5
Trưởng ban CSVC
14h00
Hội nghị tổng kết công tác TTSP theo mô hình trường Thực hành sư phạm vệ tinh
BGH; Lãnh đạo các Phòng Đào tạo, CTSV, KT&ĐBCLGD, KH-TC, TC-HC; Đại diện BCN Khoa và GV hướng dẫn thực tập các Khoa Vật lý, TLGD, GD Tiểu học, GD Mầm non; Đại biểu theo giấy mời.
Phòng họp A5
Trưởng BTC
14h00
Tập huấn công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội trong HSSV năm 2016
Theo Kế hoạch số 6693/KH-ĐHĐN ngày 30/11/2016 của Giám đốc ĐHĐN; Các báo cáo viên và đại biểu có giấy mời.
Hội trường E
Tr. ĐHKT
 
Ban CTHSSV
 
16h30
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo  Khoa Toán
Như bên; Đại diện: BTV và UBKT Đảng ủy Trường ĐHSP.
Phòng Truyền thồng A5
Trưởng khoa Toán
NĂM-15/12
7h30
Kiểm tra công tác tuyên giáo đối với các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 02 năm 2016
Đoàn kiểm tra Ban Tuyên giáo Thành ủy; Đ/c Đoàn Quang Vinh, Trưởng ban Tuyên huấn Đảng ủy ĐHĐN.
Hội trường
tầng 4, BTG
Thành ủy
Ban Tuyên giáo
Thành ủy ĐN
9h00
Tiếp Đại học Quốc gia Đài Loan và Lễ kí kết MOU với Academia Sinica
Đại diện Lãnh đạo Phòng KH&HTQT, Khoa Hóa học, Khoa Vật lý, khoa Sinh - MT
P 8010, Khu B
41 Lê Duẩn
Giám đốc ĐHĐN
15h00
Họp Hội đồng xét nâng bậc lương năm 2016 cấp Đại học Đà Nẵng
Theo QĐ số 6446/QĐ-ĐHĐN ngày 03/11/2016 của Giám đốc ĐHĐN.
P họp 1, Khu A, 41 Lê Duẩn
Giám đốc ĐHĐN
SÁU-16/12
08h00
(Cả ngày)
Tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA (Ngày 16 và 17/12/2016)
Theo KH số 920/KT&ĐBCLGD ngày 02/12/2016: (Đại diện BGH; Đại diện BCN các Khoa/Phòng, Tổ Thư viện; GV các khoa (Toán, Tin học, Vật lý, Sinh-MT, Hóa học) được khoa cử tham dự.
P Hội thảo tần

Lịch công tác khác:

Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]