Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_qwerty12_supham_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_qwerty12_supham_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_advertisements' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_advertisements' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_calendars' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_calendars' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]

LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC Tuân 21 năm học 2016-2017 (từ ngày 26/12/2016 đến 01/01/2017)

Ngày đăng: 2017-02-26 21:05:26

        ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯƠNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC
Tuân 21 năm học 2016-2017 (từ ngày 26/12/2016 đến 01/01/2017)
THỨ/NGÀY
THỜI GIAN
NỘI DUNG
THÀNH PHẦN
ĐỊA ĐIỂM
CHỦ TRÌ
HAI-26/12
07h30
Họp Đảng ủy mở rộng và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên năm 2016.
Như bên; Mơi đ/chí Hiệu trưởng, Bí thư các chi bộ.
Phòng họp A5
Bí thư Đảng ủy
15h00
Giao lưu, đối thoại giữa SV và lãnh đạo Khoa Giáo dục Tiểu học.
BCN Khoa, CBGV và SV Khoa Giáo dục Tiểu học
P. Hội thảo tầng 3-A5
Trưởng khoa
GDTH
14h00
Họp các nhóm công tác: Bảo vệ, Phục vụ giảng đường, Vệ sinh môi trường, Chăm sóc cây xanh thuộc Phòng TC-HC.
Tất cả nhân viên các nhóm công tác như bên.
Phòng họp A5
Phòng TC-HC
19h00
Giao lưu, đối thoại giữa SV và lãnh đạo Khoa Tâm lý - Giáo dục.
BCN Khoa, CBGV và SV Khoa Tâm lý - Giáo dục
P. Hội thảo tầng 3-A5
Trưởng khoa
TLGD
BA-27/12
08h00
Giao lưu, đối thoại giữa SV và lãnh đạo Khoa Lịch sử.
BCN Khoa, CBGV và SV Khoa Lịch sử
P. Hội thảo tầng 3-A5
Trưởng khoa
Lịch sử
08h00
Họp HĐ kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ năm 2016 tại Trường ĐHSP và Khoa Y Dược.
Theo QĐ số 6739/QĐ-ĐHĐN ngày 21/12/2016 của Giám đốc ĐHĐN; BCN các đề tài cấp Bộ phê duyệt thực hiện năm 2015 và 2016 thuộc các đơn vị Trường ĐHSP và Khoa Y Dược.
P họp 2, Khu A, 41 Lê Duẩn
Chủ tịch HĐ
15h00
Họp BCH Hội Sinh viên ĐHĐN khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Như bên; Mời Chủ tịch Hội SV ĐHĐN khóa III.
P họp 2, Khu A, 41 Lê Duẩn
Chủ tịch
Hội SV ĐHĐN
TƯ-28/12
07h30
 
Hội nghị CBVC Trường ĐHSP để lấy Thư giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐHSP tiếp tục nhiệm kỳ 2014-2019
Theo KH số 6917/KH-ĐHĐN ngày 20/12/2016 của Giám đốc ĐHĐN
Hội trường A5
Giám đốc ĐHĐN
09h00
Hội nghị liên tịch Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường ĐHSP
Như bên.
Phòng họp A5
Bí thư Đảng ủy
Hiệu trưởng
09h30
Hội nghị liên tịch BTV Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHĐN
Như bên.
Phòng họp A5
Giám đốc ĐHĐN
 
10h30
Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường ĐHSP để trao đổi, thảo luận và lấy Phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐHSP tiếp tục nhiệm kỳ 2014-2019
Theo KH số 6917/KH-ĐHĐN ngày 20/12/2016 của Giám đốc ĐHĐN
Hội trường A5
Giám đốc ĐHĐN
 
14h00
Hội nghị BCH Đảng bộ Trường ĐHSP
Như bên.
Phòng họp A5
Bí thư Đảng ủy
14h00
Họp nhóm chuyên gia CDIO chuẩn bị triển khai tập huấn lan tỏa năm 2016-2017
Nhóm GV chuyên gia CDIO (Master Trainer) thuộc các Trường thành viên.
Phòng CDIO Khu C, ĐHBK
Ban Điều hành
Dự án CDIO
14h00
Họp giao ban công tác Đào tạo
Đại diện BGH phụ trách đào tạo, Trưởng phòng ĐT; Trưởng các khoa: Toán, Vật Lý, Hóa học
P họp 1, Khu A, 41 Lê Duẩn
PGĐ ĐHĐN
Đoàn Quang Vinh
14h00
Thông báo sơ bộ kết quả thanh tra về công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, quản lý đào tạo tại Trường ĐHSP
Theo QĐ số 6629/QĐ-ĐHĐN ngày 22/11/2016 của Giám đốc ĐHĐN; Đại diện BGH; Trưởng các Phòng: TC-HC, KH-TC, ĐT; Tổ trưởng Thanh tra giáo dục; Giám đốc các Trung tâm trực thuộc Trường; Các thành viên theo thông báo của Trường ĐHSP.
Phòng
 Truyền thống
Trưởng đoàn
15h00
Hội nghị Hội đồng trường Trường ĐHSP
Như bên.
P. Hội thảo tầng 3-A5
Chủ tịch HĐ
16h00
Hội nghị BCH Đảng bộ ĐHĐN
Như bên.
Phòng họp A5
Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
NĂM-29/12
09h30
Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra Quý 4 năm 2016 tại Đảng ủy Trường ĐHSP
Theo KH số 358-KH/BTV ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN và số 53-KH/UBKT ngày 29/11/2016 của UBKT Đảng ủy ĐHĐN.
Phòng họp A5
 
Tổ kiểm tra
SÁU-30/12
08h00
Làm thủ tục nhập học các lớp SĐH Khóa 34
Theo Kế hoạch của Phòng Đào tạo
Hội trường B4
Phòng Đào tạo
14h00
Lễ Khai giảng các lớp SĐH Khóa 34
Theo Kế hoạch của Phòng Đào tạo
P. Hội thảo tầng 3-A5
BGH
16h00
Giao lưu, đối thoại giữa SV và lãnh đạo Khoa Tin học
BCN Khoa, CBGV và SV Khoa Tin học
P. Hội thảo tầng 3-A5
Trưởng khoa
Tin học
BẢY-31/12
07h30
Lễ Kỷ niệm 15 năm đào tạo ngành Quản lý giáo dục của Trường ĐHSP
Theo Kế hoạch của Khoa TLGD; Đại biểu khách mời
Hội trường A5
Khoa TLGD
13h30
Lễ Bế giảng va trao băng tốt nghiệp đại học cho học viên đào tạo theo hình thức liên thông va VLVH.
Theo Kế hoạch của Phòng Đào tạo; Đại biểu khách mời
Hội trường A5
BGH
19h00
Hội diễn Văn nghệ chào mừng năm mới 2017 của sinh viên KTX Trường ĐHSP.
Theo Kế hoạch của Phòng CTSV; Mời: BGH; Đại diện LĐ các Phòng, Khoa; CBVC và SV có quan tâm
Khuôn viên KTX - ĐHSP
Phòng CTSV
CN-01/01
 
 
 
 
 
 

Lịch công tác khác:

Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]