Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_qwerty12_supham_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_qwerty12_supham_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_advertisements' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_advertisements' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_calendars' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_calendars' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]

LỊCH CÔNG TÁC

Tuân 22 năm học 2016-2017 (tư ngày 02/01/2017 đến 08/01/2017)

Ngày đăng: 2017-02-27 00:40:53

        ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌCSƯ PHẠM
ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC
Tuân 22 năm học 2016-2017 (tư ngày 02/01/2017 đến 08/01/2017)
THỨ/NGÀY
THỜI GIAN
NỘI DUNG
THÀNH PHẦN
ĐỊA ĐIỂM
CHỦ TRÌ
BA-03/01
 
 
 
 
 
TƯ-04/01
15h30
 
Xét duyệt các chương trình đào tạo bằng 2, hệ Vừa làm vừa học. (Hủy cuộc họp lúc 08h00 thứ Tư (04/01/2017 lên lịch công tác đã gửi)
Thường trực Hội đồng KH&ĐT Trường;  Đại diện LĐ Phòng Đào tạo, Khảo thí &ĐBCLGD; Đại diện BCN khoa Ngữ Văn, Lịch Sử, TLGD, GD Tiểu học; Báo cáo viên các khoa.
Phòng họp A5
Chủ tịch HĐ
 
NĂM-05/01
09h00
Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Việt Nam học.
Theo Quyết định; Trưởng khoa Lịch sử
Phòng họp A5
Chủ tịch HĐ
10h00
(Cả ngày)
Đoàn khảo sát của ETEP làm việc với Trường ĐHSP
BGH; Ban quản lý Chương trình ETEP Trường; Chuyên gia tư vấn TEIDI cấp Trường; Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.
P. Hội thảo
tầng 3, Nhà A5
BGH
10h30
Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Lịch sử Việt Nam
Theo Quyết định; Trưởng khoa Lịch sử
Phòng họp A5
Chủ tịch HĐ
SÁU-06/01
 
 
 
 
 
BẢY-07/01
07h0
 
Thi Tin học chuyên ngành 1 (Ngày 07/01 và 08/01/2017)
Hội đồng thi theo Quyết định.
Các phòng máy Nhà A5 và A3
Trưởng ban
coi thi
08h00
Lễ trao học bổng AMA năm học 2016-2017
Theo TB số 988/TB-CTSV ngày 21/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP
P. Hội thảo
tầng 3, Nhà A5
BGH
18h00
 
Tập huấn công tác Thực tập sư phạm cho sinh viên các ngành sư phạm khóa TS 2013
(Hủy nội dung tập huấn lúc 18h00 thứ Sáu (06/01/2017 lên lịch công tác đã gửi)
Đại diện Phòng Đào tạo, khoa Toán và TLGD; Toàn thể SV ngành sư phạm khóa TS 2013.
Hội trường B4
Phòng Đào tạo
CN-08/01
 
 
 
 
 
 
Ghi chú:  

Lịch công tác khác:

Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]