Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_qwerty12_supham_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_qwerty12_supham_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_advertisements' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_advertisements' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_calendars' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_calendars' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 24 năm học 2016-2017 (từ ngày 16/01/2017 đến 22/01/2017)

Ngày đăng: 2017-02-27 00:42:38

        ĐẠI HỌC ĐA NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC
Tuần 24 năm học 2016-2017 (từ ngày 16/01/2017 đến 22/01/2017)
THỨ/NGÀY
THỜI GIAN
NỘI DUNG
THÀNH PHẦN
ĐỊA ĐIỂM
CHỦ TRÌ
HAI-16/01
7h45
Cả ngày
Khai mạc chương trình tập huấn lan tỏa "Thiết kế chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO"(từ ngày 16/01/2017 đến 20/01/2017)
Nhóm GV chuyên gia CDIO (Master Trainer) thuộc các Trường thành viên, ĐHĐN; GV tham gia tập huấn thuộc các Trường ĐHBK, ĐHKT, ĐHSP, ĐHNN, CĐCN, Viện VN-UK, Ban ĐBCLGD.
Tr Tâm TTTL,
Tr. ĐHBK
Ban Điều hành
Dự án CDIO
08h00
Họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị
BGH; Trưởng và Phó các Phòng chức năng; Trưởng các Khoa; Tổ trưởng tổ trực thuộc
Phòng họp A5
Hiệu trưởng
10h00
Nghiệm thu bàn giao trang thiết bị thí nghiệm Trường ĐHSP
BGH; Lãnh đạo Phòng TC-HC; Anh Trịnh Khắc Đức (Phòng TC-HC)
Phòng họp A5
Hiệu trưởng
09h00
Họp BTV Công đoàn Trường ĐHSP
Như bên
Phòng họp A5
Chủ tịch CĐ
14h00
Họp BCH Công đoàn Trường ĐHSP mở rộng
Như bên; Chủ tịch các CĐBP; Kế toán, Thủ quỹ CĐ
Phòng họp A5
Chủ tịch CĐ
14h00
Họp xác định chỉ tiêu tuyển sinh 2017
Hiệu trưởng, Trưởng phòng Đào tạo.
P họp 2, Khu A, 41 Lê Duẩn
Giám đốc ĐHĐN
 
15h00
Hỗ trợ vé tàu xe cho SV về quê ăn Tết Đinh Dậu 2017
Theo Kế hoạch của Đoàn TN
P Hội thảo tâng 3, Nhà A5
Bí thư Đoan TN
16h00
Lễ trao học bổng đồng hành kỳ 31 năm học 2016-2017
Theo Thông báo
P Hội thảo tâng 3, Nhà A5
Phong CTSV
BA-17/01
7h30
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng (khóa XII); những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thông báo số 391-TB/BTV ngày 06/01/2017 của BTV Đảng ủy ĐHĐN; Đại biểu khách mời.
Hội trường 41 Lê Duẩn
Bí thư Đảng ủy
ĐHĐN
14h00
 
Kiểm tra tài chính Công đoàn ĐHĐN năm 2016
Mời đại diện BTV Công đoàn ĐHĐN; Ủy ban kiểm tra Công đoàn ĐHĐN; Ban Tài chính Công đoàn ĐHĐN.
VP Công đoàn ĐHĐN
Chủ nhiệm UBKT
Công đoàn ĐHĐN
14h00
Hội nghị triển khai mở rộng Thực tập sư phạm theo mô hình “Trường thực hành sư phạm vệ tinh”
 
Đại diện BGH; Lãnh đạo Phòng ĐT, TC-HC, KH-TC; BCN các Khoa: Vật lý, TLGD, GD Tiểu học, GD Mầm non, GV tham hướng dẫn chuyên môn.
Phòng họp A5
Ban Giám hiệu
18h00
Tập huấn cho Sinh viên tham gia Thực tập sư phạm theo mô hình “Trường thực hành sư phạm vệ tinh”
 
Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo, toàn thể Sinh viên tham gia Thực tập sư phạm theo mô hình “Trường thực hành sư phạm vệ tinh” các Khoa Vật lý, TLGD, GD Tiểu học và GD Mầm non
Hội trường A5
Phòng Đào tạo
TƯ-18/01
07h30
Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng (khóa XII)
Toàn thể Đảng viên Đảng bộ Trường ĐHSP; Đại biểu khách mời.
Hội trường A5
Bí thưĐảng ủy
 
09h00
Hội thảo Báo cáo công tác triển khai dự án CDIO năm 2016-2017 tại ĐHĐN
Đại diện BGH; Đại diện lãnh đạo Phòng KT&ĐBCLGD, Phòng ĐT
T.tâm TTTL,
Tr. ĐHBK
Ban Giám hiệu Trường ĐHBK
10h00
 
Tặng quà cho GVHS miền núi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đông Giang và Nam Giang tỉnh Quảng Nam nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017
Theo Kế hoạch số 04/KH-CĐĐHĐN ngày 06/01/2017 của Công đoàn ĐHĐN
Huyện Đông Giang và Nam Giang, Q. Nam
Chủ tịch
Công đoàn ĐHĐN
14h00
Họp Đảng ủy Trường ĐHSP mở rộng
Như bên; Bí thư các chi bộ; Mời Đ/chí Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội CCB Trường
Phòng họp A5
Bí thưĐảng ủy
 
14h00
Lãnh đạo Quỹ TF và Đoàn chuyên gia CDIO Singapore thăm các đơn vị triển khai mô hình CDIO tại Trường ĐHBK
Lãnh đạo và Giảng viên Khoa Vật lý
Tr. ĐHBK,
Tr. ĐHSP
Ban Điều hành
Dự án CDIO
NĂM-19/01
08h00
Thăm Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017
Theo Kế hoạch của Đoàn TN
Huyện Duy Xuyên, QNam
Bí thư Đoan TN
14h00
Tiếp cán bộ, công chức
Cán bộ, công chức có nhu cầu.
Phòng
Giám đốc
Giám đốc ĐHĐN
SÁU-20/01
07h30
 
Họp phổ biến một số quy định đánh giá luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Giáo dục.
Phòng Đào tạo, Thành viên các Hội đồng (theo Quyết định)
Phòng 304
nhà A5
Phòng Đào tạo
08h00
Cả ngày
Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Giáo dục
Theo Quyết định; Viên chức, học viên có quan tâm
Phòng 304, 305, 306 nhà A5
Chủ tịch HĐ
BẢY-21/01
07h30
Cả ngày
Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Giáo dục
Theo Quyết định; Viên chức, học viên có quan tâm
Phòng 304, 305, 306 nhà A5
Chủ tịch HĐ
13h30
Lễ hội Bánh kẹo Nhật Bản
Các đối tượng có quan tâm.
Hội trường
41 Lê Duẩn
Trưởng ban HTQT
CN-22/01
 
 
 
 
 
 
           

Lịch công tác khác:

Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]