Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_qwerty12_supham_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_qwerty12_supham_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_advertisements' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_advertisements' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_calendars' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_calendars' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 25 và 26 năm học 2016-2017 (từ ngày 23/01/2017 đến 05/02/2017)

Ngày đăng: 2017-02-27 00:43:18

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC
Tuần 25 và 26 năm học 2016-2017 (từ ngày 23/01/2017 đến 05/02/2017)
Chúc Mừng Năm Mới – Xuân Đinh Dậu 2017
THỨ/NGÀY
THỜI GIAN
NỘI DUNG
THÀNH PHẦN
ĐỊA ĐIỂM
CHỦ TRÌ
HAI-23/01
14h00
Họp chuẩn bị công tác tư vấn tuyển sinh năm 2017
Đại diện BGH (phụ trách công tác tuyển sinh); đại diện Lãnh đạo Phòng Đào tạo.
P họp 2, Khu A, 41 Lê Duẩn
PGĐ ĐHĐN
Đoàn Quang Vinh
BA-24/01
08h00
Họp Thường trực Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường ĐHSP năm học 2016-2017.
BGH; Trưởng phòng TC-HC; Trưởng phòng Đào tạo
Phòng họp A5
Chủ tịch HĐ
TƯ-25/01
NĂM-26/01
NGHỈ TẾT ĐINH DẬU - 2017
SÁU-27/01
BẢY-28/01
CN-29/01
HAI-30/01
BA-31/01
TƯ-01/02
NĂM-02/02
8h00
Gặp mặt đầu Xuân Đinh Dậu - 2017 và Chúc mừng tân Phó Giáo sư, tân Tiến sĩ năm 2016
Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội SV; Các tân Phó Giáo sư, tân Tiến sĩ năm 2016 (theo giấy mời).
Hội trường
41 Lê Duẩn
Giám đốc ĐHĐN
09h30
Gặp mặt đầu Xuân Đinh Dậu - 2017
BGH; Trưởng , Phó các Phòng/Khoa; Tổ trưởng tổ trực thuộc; Chủ tịch CĐ Trường, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội CCB, Chủ tịch Hội SV, Trưởng ban TTND.
Phòng họp A5
Hiệu trưởng
SÁU-03/02
BẢY-04/02
CN-05/02
 

Lịch công tác khác:

Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]