Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_qwerty12_supham_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_qwerty12_supham_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_advertisements' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_advertisements' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_calendars' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_calendars' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 29 năm học 2016-2017 (từ ngày 20/02/2017 đến 26/02/2017)

Ngày đăng: 2017-02-27 00:44:52

        ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
DỰ KIẾN LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC
Tuần 29 năm học 2016-2017 (từ ngày 20/02/2017 đến 26/02/2017)
THỨ/NGÀY
THỜI GIAN
NỘI DUNG
THÀNH PHẦN
ĐỊA ĐIỂM
CHỦ TRÌ
HAI-20/02
14h00
Tiếp và làm việc với Framgia Việt Nam về chương trình tiếng Nhật cho SV ngành CNTT
Đại diện BGH; BCN Khoa Tin học.
Phòng họp A5
BGH
BA-21/02
08h00
Họp Hội đồng đánh giá Thuyết minh và tuyển chọn cá nhân thực hiện đề tài cấp Trường năm 2017
Theo quyết định số 110/QĐ-ĐHSP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm
Phòng họp A5
Chủ tịch HĐ
10h00
Ban Giám hiệu lam việc với Tổ Thanh Tra - Pháp chế.
BGH; Tổ Thanh tra - Pháp chế; Trưởng các Phòng: TC-HC, ĐT, CTSV; Mời Đ/chí Nguyễn Thị Minh Ngọc (Phụ trách VP Đảng ủy).
Phòng họp A5
Hiệu trưởng
14h30
Tiếp và làm việc với Giáo sư Sakurai (trường Đại học Kinh tế Takasaki, Nhật Bản) và cộng sự.
BGH, Phòng KH&HTQT, Đại diện BCN Khoa Tâm lý - Giáo dục.
Phòng họp A5
BGH
16h00
Tiếp và làm việc với GS. Colleen Kawalilak, Đại học Calgary, Canada.
BGH, Phòng KH&HTQT
Phòng họp A5
BGH
TƯ-22/02
08h00
Lãnh đạo ĐHĐN làm việc với Trường ĐHSP về Kế hoạch các mảng công tác năm 2017
BGH, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Trưởng các Phòng/Khoa và các đơn vị trực thuộc trường.
Phòng họp A5
 
Giám đốc ĐHĐN
14h00
Họp Đảng ủy Trường ĐHSP mở rộng
Như bên; Bí thư các chi bộ; Mời đ/chí Chủ tịch Hội CCB Trường
Phòng họp A5
Bí thư Đảng ủy
16h00
Họp Hội đồng tuyển sinh đại học bằng 2 - ngành GD Tiểu học - Hệ VLVH
Theo Quyết định.
Phòng họp A5
Chủ tịch HĐ
14h00
Kiểm tra hồ sơ sổ sách Công đoàn Trường và các Công đoàn bộ phận
Đại diện BTV Công đoàn Trường; UBKT Công đoàn; Cán bộ VP Công đoàn
Phòng Truyền thống
Chủ nhiệm UBKT Công đoàn
NĂM-23/02
09h00
Họp BTV Đoàn TN Trường ĐHSP
Như bên
Phòng họp A5
Bí thư Đoàn TN
15h00
Thảo luận về kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp
Thường trực Đoàn TN – Hội SV ĐHĐN
 
P họp 2, Khu A, 41 Lê Duẩn
Chủ tịch HSV ĐHĐN
SÁU-24/02
10h00
Giao ban Hợp tác quốc tế
Phòng KH&HTQT: Đại diện Lãnh đạo, 01 chuyên viên phụ trách HTQT;
 
P họp 1, Khu A,  41  Lê Duẩn
Giám đốc ĐHĐN
BẢY-25/02
07h00
Tập huấn về Đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư 22
BCN Khoa GD Tiểu học; SV Khóa14, 15 và 16 Khoa GD Tiểu học
Hội trường A5
Trưởng khoa
GD Tiểu học
CN-26/02
0800
Bảo vệ luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Phương pháp toán sơ cấp.
Theo Quyết định; Viên chức, học viên có quan tâm
Phòng 304, 305, Nhà A5
Chủ tịchHĐ
 

Lịch công tác khác:

Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]