HỢP TÁC QUỐC TẾ

Seminar khoa học của nghiên cứu sinh Jonathan Clayton về loài Chà vá chân nâu

Ngày đăng: 2012-11-10 10:50:28

Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế, Đại học Đà Nẵng có tiếp nhận nghiên cứu sinh Jonathan Clayton từ Trường Đại học Minnesota, Hoa Kỳ đến phối hợp cùng nhóm Nghiên cứu - Giảng dạy Môi trường và Tài nguyên Sinh học (DN-EBR) do Tiến sĩ Võ Văn Minh làm trưởng nhóm về đề tài "Nghiên cứu đặc điểm sinh học và thành phần vi sinh vật trong hệ tiêu hóa của loài Chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Vừa qua, nghiên cứu sinh Jonathan Clayton đã có buổi seminar đầu tiên để trình bày một số kết quả trong nghiên cứu của mình.

Một số hình ảnh tại buổi seminar

ThS. Trương Thị Thanh Mai thay mặt BCN Khoa Sinh - Môi trường phát biệu tại buổi seminar

NCS. Jonathan Clayton trình bày kết quả nghiên cứu

Đông đảo sự tham dự của cán bộ và sinh viên Khoa Sinh Môi trường

Chụp ảnh lưu niệm

Chí Cường

Các chương trình hợp tác khác: