HỢP TÁC QUỐC TẾ

Chương trình tập huấn bảo tồn linh trưởng giữa Hội động vật học Frankfurt và Khoa Sinh-Môi trường

Ngày đăng: 2012-04-03 10:00:16

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữ Hội động vật học Frankfurt và khoa Sinh-Môi trường, Hội động vật học tổ chức tập huấn bảo tồn linh trưởng hàng năm cho sinh viên khoa Sinh - Môi trường bao gồm các hoạt động học thuật như:

- Tập huấn về kiến thức Linh trưởng: Đa dạng các loài Linh trưởng Việt Nam, các mối đe dọa và các giải pháp bảo tồn

- Tập huấn về nghiên cứu thực địa: các kĩ năng nghiên cứu ngoài thực địa:

 + Nghiên cứu về số lượng, mật độ..

 + Sử dụng các thiết bị như: GPS, La bàn, Ống nhòm, Bản đồ, phần mềm Distance Sampling...

Chương trình có sự tham gia của ông TS. Tillo (Đại diện Hội bảo vệ động vật Frankfurt) và TS. Hà Thăng Long tham gia tập huấn, đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo sinh viên và các nhà khoa học.  Nhiều sinh viên sau khi tham gia các lớp tập huấn đã về công tác tại các VQG và Khu bảo tồn TN ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Chương trình tập huấn đã góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của sinh viên, giáo dục bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực bảo tồn tại Miền Trung và Tây Nguyên.

Các chương trình hợp tác khác: