TUẦN 10 từ ngày 08/10/2018 đến 14/10/2018

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI – 08/10

08h00

Gặp mặt tất cả giảng viên tham gia phỏng vấn đánh giá chương trình đào tạo sư phạm Vật lý theo chuẩn AUN-QA

- Đại diện BCN khoa Vật lý

- Giảng viên tham gia phỏng vấn

VP Khoa Vật lý

Trưởng khoa

 

14h00

Họp bốc thăm Giải bóng chuyền truyền thống CBVC lần thứ XXI – 2018

- Thường trực BTC Giải

- Đại diện các Đội tuyển  

Phòng họp A5

Ban Tổ chức

 

15h00

Rà soát các nội dung tổ chức Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp

BGH, Lãnh đạo các phòng Đào tạo, TCHC, Khảo Thí &ĐBCLGD, CSVC, KHTC; Trưởng các nhóm bồi dưỡng, chuyên viên liên quan.

 

Phòng họp A5

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS Lưu Trang

BA – 09/10

8h30

Khai mạc Đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA cho các CTĐT: Kiến trúc,

Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng

Công trình giao thông của Trường ĐHBK và Sư phạm Vật lý của Trường ĐHSP

- Theo kế hoạch của Trường ĐHBK và Trường ĐHSP;

- Các đại biểu, khách mời;

- Các quan sát viên đã được sự đồng ý của AUN-QA.

Hội trường F Tr. ĐHBK

Ban Tổ chức

Đánh giá ngoài AUN-QA

 

9h30

Đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA cho các CTĐT: Kiến trúc, Kinh tế

xây dựng, Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông của Trường ĐHBK và Sư phạm

Vật lý của Trường ĐHSP

- Theo kế hoạch của Trường ĐHBK và Trường ĐHSP;

- Các quan sát viên đã được sự đồng ý của AUN-QA trong các phiên được cho phép tham dự.

Trung tâm Học liệu và

Truyền thông

Tr. ĐHBK

Ban Tổ chức

Đánh giá ngoài AUN-QA

 

14h00

Họp giao ban Khoa học và Công nghệ

- ĐHĐN: Giám đốc,  Ban KHCNMT, Đại diện Lãnh đạo Ban KHTC, Ban ĐBCLGD;

- Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH, Phòng KHCN&HTQT: Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách KHCN;

- Viện NC&ĐT Việt Anh, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Đại diện Lãnh đạo, Cán bộ phụ trách KHCN;

- Các Khoa trực thuộc: Đại diện BCN Khoa, Cán bộ phụ trách KHCN.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

TƯ – 10/10

9h00

Đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA cho các CTĐT: Kiến trúc, Kinh tế

xây dựng, Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông của Trường ĐHBK và

Sư phạm Vật lý của Trường ĐHSP

- Theo kế hoạch của Trường ĐHBK và Trường ĐHSP;

- Các quan sát viên đã được sự đồng ý của AUN-QA trong các phiên được cho phép tham dự.

Trung tâm Học liệu và

Truyền thông

Tr. ĐHBK

Ban Tổ chức

Đánh giá ngoài AUN-QA

 

9h00

(cả ngày)

Hội nghị quốc tế “Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các trường Đại học Châu Á” trong khuôn khổ Dự án Hub4growth

(ngày 10, 11/10/2018)

- ĐHĐN: BTC Hội nghị theo QĐ số 2832/QĐ-ĐHĐN ngày 20/8/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các đại biểu mời;

- 12 trường đối tác Châu Âu và Châu Á tham gia Dự án Hub4growth.

Khách sạn Sanouva

Số 68 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng

Giám đốc ĐHĐN

 

13h45

Chương trình

“Hành trình sáng tạo xã hội với TS Belinda Bell”

-Đại diện lãnh đạo Hội đồng Anh tại Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo ĐH Đà Nẵng;

- Đại diện BTV Đoàn các đơn vị thành viên ĐHĐN;

- Đại diện lãnh đạo vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng;

- TS Belinda Bell - Giám đốc Chương trình Doanh nghiệp xã hội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo xã hội, Đại học Cambridge, Vương quốc Anh;

- Các diễn giả khách mời;

- Đại biểu có giấy mời;

- Sinh viên triệu tập theo thông tri triệu tập số 23TTTT/ĐHĐN-ĐTN ngày 4/10/2018.;

- Các cán bộ, giảng viên và sinh viên tại TP Đà Nẵng quan tâm đến chương trình.

Hội trường A

Tr.ĐHKT

Đoàn ĐH Đà Nẵng

 

16h30

Họp xét điều kiện tốt nghiệp lớp 15LTĐ.MN.CQNg, ngành GD Mầm non (LT từ TC lên Đại học) tại Cao đẳng Công thương TP HCM (cơ sở tại Quảng Ngãi)

Hội đồng theo quyết định (BGH, Lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Phòng KHTC, Khoa GD Mầm non)

Phòng họp A5

Hiệu trưởng

PGS.TS Lưu Trang

NĂM – 11/10

8h00

Bế mạc Đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA cho các CTĐT: Kiến trúc, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông của Trường ĐHBK và Sư phạm Vật lý của Trường ĐHSP

- Theo kế hoạch của Trường ĐHBK và Trường ĐHSP;

- Các quan sát viên.

Hội trường F Tr. ĐHBK

Ban Tổ chức

Đánh giá ngoài AUN-QA

  14h00 Buổi gặp mặt tân sinh viên lớp 18CNSH với Bộ môn CNSH Giảng viên Bộ môn CNSH, sinh viên ngành CNSH Phòng hội thảo A5 Trưởng Bộ môn
   

14h00

Họp công tác đào tạo sau đại học

Đại diện: BGH, lãnh đạo Phòng Đào tạo,       KH-TC, BCN các khoa có đào tạo SĐH; chuyên viên phụ trách SĐH

Phòng họp Nhà A5

BGH

 

14h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo ĐHĐN,

thực hiện quy trình (bước 4) rà soát,

bổ sung quy hoạch năm 2018

- Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN;

- Ban Giám đốc ĐHĐN;

- Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

14h00

Tiếp đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và

Thể thao các tỉnh Attapeu và Khammuon,

Lào đưa LHS Lào sang nhập học

ĐHĐN: Ban HTQT.

Phòng 8009

Khu B

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

 

14h30

Tiếp Đại học Housei, Nhật Bản

ĐHĐN: Ban HTQT.

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

 

15h00

Tổng kết hoạt động Công đoàn Trường ĐHSP năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019  

Theo thông báo số 39/TB-CĐĐHSP ngày 01/10/2019 của Công đoàn trường ĐHSP

Hội trường tần 3, nhà A

Chủ tịch Công đoàn Trường

 

16h30

Họp Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

SÁU – 12/10

8h00

Lễ khai mạc vòng 2 của các Hội đồng

xét chọn Giải thưởng “Khoa học và

Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2018”

- Bộ GD&ĐT: Lãnh đạo và Chuyên viên Vụ KHCN&MT;

- ĐHĐN: Đại diện BGĐ, Ban KHCNMT;

- Các thành viên của Hội đồng xét tặng Giải thưởng trên theo các Quyết định của Bộ GD&ĐT;

- Các Ban Chủ nhiệm công trình báo cáo xét chọn Giải thưởng.

Hội trường 41 Lê Duẩn

Lãnh đạo

Vụ KHCN&MT Bộ GD&ĐT

 

8h30

Lễ Khai giảng năm học 2018-2019 và

Trao bằng tốt nghiệp Cao đẳng năm 2018
Trường CĐ Công nghệ Thông tin

- Đại biểu khách mời;

- Sinh viên khóa 2015 tốt nghiệp và Sinh viên toàn trường;
-Toàn bộ cán bộ, giảng viên

Hội trường

Tr.CĐCNTT

Hiệu trưởng Trường CĐCNTT

14h00

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ

(2016 – 2021) công tác Hội và

phong trào sinh viên ĐHĐN

- BCH Hội Sinh viên ĐHĐN khóa IV;

- Đại biểu có giấy mời

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch HSV ĐHĐN

15h00

Lễ trao quyết định

bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng,

Trưởng/Phó các đơn vị trực thuộc,

Trưởng các Bộ môn thuộc

Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

- Ban Giám đốc ĐHĐN;

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường ĐHBK;

- BCH Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TN Trường, Chủ tịch Hội CCB Trường;

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường ĐHBK;

- Các đại biểu khách mời;

- Toàn thể CBVC Trường Đại học Bách khoa;

Hội trường

Khu F

Tr. ĐHBK

Giám đốc ĐHĐN

15h00

Tọa đàm về nghiên cứu khoa học đối với giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học và công bố kết quả họp các Hội đồng

- Bộ GD&ĐT: Lãnh đạo và Chuyên viên Vụ KHCN&MT;

- ĐHĐN: Đại diện BGĐ, Ban KHCNMT;

- Các CSGDĐHTV: Đại diện Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT;

- Viện NC&ĐT Việt Anh, các khoa trực thuộc: Lãnh đạo phụ trách KHCN;

- Các thành viên của Hội đồng xét tặng Giải thưởng trên theo các Quyết định của Bộ GD&ĐT;

- Các Ban Chủ nhiệm công trình báo cáo xét chọn Giải thưởng;

- Theo Giấy mời.

Hội trường 41 Lê Duẩn

Lãnh đạo

Vụ KHCN&MT Bộ GD&ĐT

BẢY – 13/10

8h00

Tọa đàm “Câu chuyện đi làm và

khởi nghiệp của sinh viên”

- BTK HSV ĐHĐN;

- Sinh viên triệu tập theo thông tri triệu tập số 06TTTT/ĐHĐN-HSV ngày 4/10/2018;

- Sinh viên quan tâm đến chương trình.

Hội trường A Tr.ĐHKT

BTC

Chương trình

Cả ngày

Vòng loại cuộc thi

tìm kiếm tài năng sinh viên ĐHĐN

- BTC Cuộc thi theo Quyết định số 21QĐ/ĐHĐN-HSV ngày 28/9/2018;

- Thí sinh đăng ký tham gia dự thi.

Hội trường 41 Lê Duẩn

BTC cuộc thi

CN – 14/10

       

 

Lịch công tác khác
- TUẦN 09 từ ngày 01/10/2018 đến 07/10/2018
- TUẦN 08 Từ ngày 24/9/2018 đến 30/9/2018
- Tuần 07 năm học 2018-2019 (từ ngày 17/9/2018 đến 23/9/2018)
- Tuần 06 năm học 2018-2019 (từ ngày 10/9/2018 đến 16/9/2018)
- Tuần 05 năm học 2018-2019 (từ ngày 03/9/2018 đến 09/9/2018)
Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN