Giáo dục và đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ SINH HỌC THỰC NGHIỆM

2017-04-26 21:22:11

    Sinh học thực nghiệm là một chuyên ngành khoa học sinh học có tính ứng dụng cao, nội dung nghiên cứu làm nền tảng cho việc phát triển Công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp chế biến sau thu hoạch, y dược, môi trường... Chính vì vậy, phát triển Sinh học thực nghiệm sẽ đưa ra các giải pháp góp phần rất quan trọng vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, lực lượng cán bộ có trình độ cao trong lĩnh vực Sinh học thực nghiệm còn là nhân lực phục vụ cho công tác đào tạo ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, các Viện nghiên cứu....
     Ngày 24 tháng 03 năm 2017 Trường ĐH Sư phạm –ĐHĐN đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Sinh học thực nghiệm. Nội dung của Quyết định có thể xem tại đây.
1. Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Thời gian đào tạo: 1,5 - 02 năm
3. Thời gian tuyển sinh: tháng 03 và tháng 9 hàng năm.
4. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển
5. Điều kiện thi tuyển:
- Môn thi đầu vào:
     + Môn thi thứ 1 (Ngoại ngữ): Ngoại ngữ theo Thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.
      + Môn thi thứ 2 (Chủ chốt): Sinh học đại cương
      +Môn thi thứ 3 (Cơ sở ngành): Sinh lý thực vật - Di truyền
- Văn bằng: người dự tuyển phải thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
+ Có bằng Đại học đúng, phù hợp với chuyên ngành dự thi;
+ Đã tốt nghiệp Đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi và đã học xong chương trình bổ sung kiến thức.
 
Đưa tin: Minh Lý
Các tin khác: