Giáo dục và đào tạo

Sinh viên Khoa Sinh - Môi tường bảo vệ khóa luận tốt nghiệp năm 2017

2017-06-01 05:43:41

Trong hai ngày 5-6 tháng 5 năm 2017 vừa qua, Khoa Sinh – Môi trường thuộc trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho các sinh viên khóa 13 ngành Cử nhân khoa học Công nghệ Sinh học, Cử nhân khoa học Quản lý Tài nguyên - Môi trường và Cử nhân Sư phạm Sinh học. Đã có 43 đề tài được chia vào các hội đồng  theo từng chuyên ngành: Hội đồng 1 - Môi trường, Hội đồng 2 - Công nghệ sinh học, Hội đồng 3 - Sinh học thực nghiệm và phương pháp giảng dạy, Hội đồng 4 - Tài nguyên sinh vật.

Hội đồng bảo vệ khóa luận tôt nghiệp bộ môn Công nghệ Sinh học

Các hội đồng đã làm việc trong không khí nghiêm túc trên tinh thần góp ý xây dựng cho các đề tài được hoàn thiện hơn. Nhìn chung, chất lượng của các đề tài tham gia năm nay khá tốt, 100% đề tài được thông qua, các kết quả đã đánh giá đúng thành quả nghiên cứu của sinh viên. Trong đó nổi bật một số đề tài có ý nghĩa thực tiễn lớn và được đầu tư kỹ lưỡng về mặt khoa học cũng như tinh thần trách nhiệm, có thể kể đến như:

- Đánh giá tác động của kháng sinh Ceffazidime (Cephalosporin) ở nồng độ thấp lên vi khuẩn nước mặt - sinh viên Nguyễn Trần Thảo Trang (13CTM)

- Đánh giá rủi ro sức khỏe đối với con người do Chì (Pb) trong loài Vẹm xanh (Perna viridis L.) ở vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam - sinh viên Võ Ngọc Trinh (13CTM)

- Xây dựng quy trình nhân giống và đánh giá chất lượng nấm Cổ cò (Ganoderma lucidum (Curtis) P. karst) một loại nấm có giá trị kinh tế và dược liệu quý – sinh viên Lê Văn Kiêm (13CNSH)

- Khảo sát khả năng ứng dụng của sợi nấm Sò vàng (Pleurotus citrinopileatus) trên môi trường dịch thể - sinh viên Ngô Thị Hồng Vân (13CNSH)

- Hình thành và phát triển năng lực hợp tác cho học sinh thông qua quá trình dạy học kiến thức Sinh học 11 – THPT – sinh viên Trần Thị Ngọc Khuyên (13SS)

- Nghiên cứu tác dụng kháng viêm của dịch chiết từ tỏi (Allium sativum L.) trên mô hình chuột nhắt trắng (Mus musculus Var. Albino) gây viêm bằng carrageenin – sinh viên Đinh Thị Mỹ Nhung (13SS)

- Xây dựng và sử dụng câu hỏi PISA trong kiểm tra đánh giá năng lực tri thức sinh học – Phần vi sinh vật – Sinh học 10 – THPT – sinh viên Nguyễn Thị Thùy Tâm (13SS)

 

- Nghiên cứu ươm giống và thử nghiệm trồng phục hồi cây ngập mặn tại cửa sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng – sinh viên Nguyễn Thị Kim Ngân (13CTM)

Đưa tin: Hoàng Vân

Các tin khác: