Thông báo sinh viên

Danh sách sinh viên khoa Sinh-Môi trường đăng ký tham dự Đại hội thể dục thể thao Đại học Sư phạm năm 2012

2012-03-19 15:26:51

Thực hiện thông báo của phòng Công tác sinh viên về tổ chức Đại hội thể dục thể thao sinh viên, khoa Sinh- Môi trường cử "Danh sách đăng ký đoàn thể thao tham dự Đại hội thể dục thể thao năm 2012" .

1. Trưởng đoàn: ThS. Trương Thị Thanh Mai

2. Phó trưởng đoàn: ThS. Trần Ngọc Sơn

26 vận động viên, xem danh sách cụ thể

 

Các tin khác: