Thông báo sinh viên

Đăng ký dự tuyển đi học Đại học tại Liên Bang Nga (22/02/2012)

2012-03-19 16:44:15

- Điều kiện dự tuyển: Sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy đạt học lực khá trở lên

- Thời hạn đăng ký: Lớp trưởng thông báo cho các bạn, lập danh sách (theo mẫu trong file đính kèm) và nộp lại cho cô Thu An trước ngày 25/02/2012

Xem thông tin chi tiết tại đây

Các tin khác: