Thông báo sinh viên

Seminar "Phương pháp tiếp cận cộng đồng và các vấn đề trong bảo tồn Đa dạng sinh học tại Việt Nam"

2012-03-20 10:18:19

Thời gian: 15 - 17h, thứ Bảy, ngày 24-03-2012

Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 3, nhà A5

Người trình bày: Tiến sĩ Vũ Ngọc Long, nhà Sinh thái học nhân văn

Giám đốc Trung tâm Đa dạng Sinh học và Phát triển (CBD)

Viện phó Viện Sinh học Nhiệt đới (ITB)

Nội dung chính: Các vấn đề đang diễn ra trong việc bảo tồn Đa dạng sinh học Việt Nam hiện nay và các phương pháp để tiếp cận cộng đồng hiệu quả.

Các tin khác: