Thông báo cán bộ

Thông báo học bổng Đại học Tokai, Nhật Bản

2013-05-02 08:29:53

Đại học Đà Nẵng thông báo học bổng về Văn hóa và Ngôn ngữ Nhật Bản của Đại học Tokai - Nhật Bản dành cho sinh viên quốc tế.

Thông tin học bổng xin vui lòng tham khảo poster bên dưới, hoặc download tại đây.

Nguồn http://www.udn.vn

Đưa tin: Ngọc Sơn

Các tin khác: