Thông báo cán bộ

Kế hoạch tổ chức hội thảo lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

2013-05-14 08:29:41

Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-BGDĐT ngày 07/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt chương trình công tác năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Đưa tin: Kim Cương

Nguồn: http://www.moet.gov.vn

Các tin khác: