Thông báo cán bộ

Thông báo học bổng EMMA

2013-11-14 09:07:58

ĐHĐN đã phối hợp với 16 trường ĐH khác thuộc Châu Âu và khu vực Đông Nam Á để đề xuất dự án EMMAsia 2014.Dự án đã được cộng đồng Châu Âu phê duyệt và cấp kinh phí.

xem chi tiết tại đây:

Các tin khác: