Thông báo cán bộ

Thông báo học bổng của Chính Phủ Ai - len

2013-11-22 09:58:22

Đại học Đà Nẵng nhận được thông báo về chương trình học bổng " Trao đổi kinh nghiệm phát triển Ai- len" dành cho các khóa  học thạc sỹ nghành Dược,Công nghệ sinh học,Công nghệ thông tin  và  các ngành Khoa học xã hội.

xem chi tiết tại đây:

Các tin khác: