Thông báo cán bộ

Thông báo chương trình học bổng tiến sĩ và sau tiến sĩ của Đại học Ben Gurion,Israel

2013-12-09 10:51:31

Đại học Đà Nẵng nhận được thông  báo về  chương trình học bổng  dành cho các khóa học tiến sĩ và sau tiến sĩ tại đại học  Ben Gurin,Israel ngành khoa học kỹ thuật,nghiên cứu sa mạc ,quản lý,khoa học xã hội và nhân văn.

xem chi tiết tại đây :

Các tin khác: