Thông báo cán bộ

Thông báo về lễ ký kết hợp tác với Trung tâm Hành động vì sự phát triển đô thị

2014-03-21 15:41:30

Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm sẽ ký kết hợp tác với Trung tâm Hành động vì sự phát triển đô thị vào lúc 8h00 ngày 24/3/2014 tại phòng Hội thảo tầng 3, nhà A5, trường Đại học Sư pham, ĐHĐN.

Kính mời cán bộ, học viên và sinh viên quan tâm đến tham dự!

Các tin khác: