Thông báo cán bộ

Seminar “Kỹ năng viết đề cương và đề xuất dự án”

2014-08-20 21:11:30

Nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa khoa Sinh – Môi trường, trường Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng với Trung tâm hành động vì sự phát triển đô thị, Khoa Sinh – Môi trường sẽ phối hợp với Trung tâm tổ chức seminar “Kỹ năng viết đề cương và đề xuất dự án” cho cán bộ, sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.

Thời gian: 8h thứ 6 ngày 22 tháng 8 năm 2014

Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 3 nhà A5, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng

Kính mời tất cả các cán bộ và sinh viên quan tâm đến tham dự!!!

Các tin khác: