Thông báo cán bộ

Học bổng Chính phủ Australia thông báo bắt đầu nhận hồ sơ cho năm học 2016 từ ngày 1/2/2015 đến 31/3/2015

2015-02-02 08:53:13

Chương trình học bổng Chính phủ Australia có mục tiêu phát triển chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo cho các ứng viên người Việt Nam để học có thể đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các các nhân và tổ chức tại Australia

xem chi tiết tại đây: 

        Đưa tin: Ánh

Các tin khác: