Thông báo cán bộ

Mẫu hồ sơ xin học bổng MEXT du học Nhật Bản

2015-05-14 20:05:39

Mẫu hồ sơ xin học bổng MEXT du học Nhật Bản:
Kỳ hạn nộp đơn đến Cục Đào tạo với nước ngoài năm nay là trước ngày 10/6/2015.
 
File đính kèm bao gồm:
1. Đơn xin dành cho đăng ký học đại học, cao đẳng
2. Đơn xin dành cho đăng ký học sau đại học
3. Nguyện vọng 1, 2, 3
4. Kế hoạch nghiên cứu
5. Giấy đồng ý tiếp nhận
6. Giấy khám sức khỏe
7. Phụ lục 1a, ab
8. Phụ lục 2b
9. Phụ lục 2b
10. Phụ lục 3
11. Phụ lục 4
12. Danh sách hồ sơ
13. Thông báo học bổng MEXT sang NB vào năm 2015
 
Trang web đăng đề thi học bổng MEXT trước đây:
Đề thi đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/vn/2014/may/20140519_hoc_bong_dai_hoc_cao_dang_trung_cap.html
 
Đề thi sau đại học
http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/vn/2014/may/20150519__hoc_bong_sau_dai_hoc.html
 
Tải file đính kèm tại đây
Đưa tin: Kim Cương
Nguồn: Đại học Đà Nẵng http://www.udn.vn/
Các tin khác: