Thông báo cán bộ

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh Khóa 32

2015-09-01 08:32:14

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2015, Đại học Đà Nẵng thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh ( NCS) Khóa 32 trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học tổ chức vào tháng 11/2015 với các thông tin như sau:

Xem chi tiết tại đây:

                                                            Đưa tin: Ánh

Các tin khác: