THÀNH TỰU KHOA HỌC

Thành tựu KH&CN nổi bật năm 2011 (P1)

Ngày đăng: 2012-03-25 19:14:25

Đây là những thành tựu KH&CN nổi bật trong năm 2011 do Bộ KH&CN bình chọn. Những sự kiện này sẽ được đăng tải trong "Niêm giám Sự kiện Việt Nam năm 2011" do Báo Điện tử VietnamPluss (thuộc Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Nhà xuất bản Thông tấn ấn hành để các cơ quản Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, tổ chức KT-XH và nhân dân trong và ngoài nước có được những tư liệu mang tính hệ thống hóa về các sự kiện quan trọng diễn ra trong năm 2011 tại Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực chính trị, KT- XH, văn hóa, KHCN, y tế..

1.    Đề án “Quá trình hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ”

Ngày 10/10/2011, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, đã diễn ra buổi nghiệm thu cấp Nhà nước Đề án “Quá trình hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ”. Đề án do GS.VS Phan Huy Lê làm Chủ nhiệm, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam là cơ quan chủ trì. Hội đồng nghiệm thu gồm 9 thành viên do GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương làm Chủ tịch. Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá xuất sắc kết quả của đề án.

GS.VS Pham Huy Lê,Chủ nhiệm Đề án “Quá trình hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ”.

Đề án khoa học xã hội cấp Nhà nước “Quá trình hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ” được triển khai từ cuối năm 2007, nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử và các đặc trưng kinh tế, xã hội, văn hoá vùng đất Nam Bộ của Việt Nam từ cội nguồn đến ngày nay. Đề án bao gồm 11 đề tài. Kết quả nghiên cứu của Đề án đã xác lập được các vấn đề có tính phương pháp luận trong tiếp cận nghiên cứu vùng đất Nam Bộ; làm rõ được quá trình lịch sử, các đặc trưng kinh tế, xã hội, văn hoá và thiết chế quản lý phục vụ các nhiệm vụ phát triển, bảo đảm an ninh quốc phòng ở vùng đất Nam Bộ; xây dựng cơ sở khoa học làm rõ và khẳng định cơ sở pháp lý chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam ở vùng đất Nam Bộ phù hợp với thông lệ quốc tế; bước đầu làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kết quả nghiên cứu đến cán bộ và nhân dân địa phương và nhân dân cả nước.

2. Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Ngày 5-8, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, việc tăng cường tiềm lực công nghệ, năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, để thực hiện các cam kết quốc tế, Nhà nước sẽ không tiếp tục trợ giúp tài chính trực tiếp cho các doanh nghiệp. Bởi vậy, việc thành lập Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia là hết sức cần thiết.
Với vốn điều lệ 1000 tỷ đồng được cấp từ ngân sách Nhà nước về hoạt động KHCN, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn, hỗ trợ vốn cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ.

Quỹ được sử dụng đến 50% vốn ngân sách Nhà nước cấp để thực hiện  hỗ trợ lãi suất vay, cho vay ưu đãi, bảo lãnh để vay vốn. Sau khi hoàn thành việc xây dựng quy chế hoạt động, quỹ sẽ tập trung hỗ trợ dưới nhiều hình thức cho hơn 3000 doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

3. Dành kinh phí lớn nhất từ ngân sách nhà nước cho một dự án khoa học và công nghệ

TS. Nguyễn Quân - Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ (trái) trao quyết định thực hiện dự án cho PGS. TS Phan Thanh Bình - Giám đốc Đại học Quốc gia Tp.HCM

Ngày 24.11, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Quân công bố Dự án thiết kế và chế tạo chíp, thẻ và đầu đọc được đầu tư 145,7 tỉ đồng.Trong đó, vốn từ ngân sách 124,8 tỉ đồng, phần còn lại là đóng góp của Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn. Đây là số vốn lớn nhất từ trước đến nay từ ngân sách nhà nước  dành cho một dự án khoa học công nghệ. Dự án sẽ tập trung nâng cấp chip vi xử lý 32 bit VN1632 theo hướng công suất thấp với nhiều cải tiến trong cấu trúc để nâng cao hiệu năng xử lý. Chip này sẽ được ứng dụng chế tạo các đầu đọc RFID. Đồng thời, dự án còn thiết kế và sản xuất thử nghiệm chip điều khiển công suất thấp dành cho nhãn/thẻ (TAG) RFID. Cơ quan chủ trì dự án là Trường Đại học Quốc gia TP.HCM, thời gian thực hiện là bốn năm. Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Chương trình sản phẩm quốc gia từ nay đến năm 2015, qua đó sẽ tập trung đầu tư để phát triển các sản phẩm này. Kết quả của dự án nói trên nhằm mục đích tạo ra sản phẩm nằm trong danh mục sản phẩm quốc gia.

4. Hội nghị “Tiếp tục Đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ cơ chế quản lý, hoạt động và tổ chức khoa học và công nghệ”

Hội nghị: “Tiếp tục Đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ cơ chế quản lý, hoạt động và tổ chức khoa học và công nghệ"

Ngày 15/12/2011, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị “Tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ cơ chế quản lý, hoạt động và tổ chức khoa học và công nghệ”. 
Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết những kết quả đã đạt được trong 7 năm thực hiện Đề án. Hội nghị sẽ tập trung bàn thảo và đề xuất các giải pháp đổi mới liên quan đến 6 nhóm vấn đề sau: Tiếp tục đổi mới phương thức xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Đổi mới cơ chế, chính sách đầu tư tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ; Đổi mới cơ chế quản lý nhân lực, xây dựng chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ khoa học và công nghệ; Thúc đẩy phát triển hạ tầng và tiềm lực khoa học và công nghệ; Nâng cao năng lực quản lý và trách nhiệm của bộ máy quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ.
Hội nghị là dịp để các nhà quản lý, nhà khoa học, các tổ chức KH&CN, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong cả nước đưa ra đề xuất về những nội dung và cách thức ngành KH&CN cần đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn sắp tới để có những cơ chế đột phá trong quản lý, tổ chức và hoạt động KH&CN.

5. Giáo sư Hoàng Tụy được tặng giải thưởng toán học “Constantin Caratheodory Prize”.

Giải thưởng Constantin Caratheodory được đặt theo tên nhà toán học lừng danh người Hy Lạp (1873-1950) để vinh danh những cống hiến xuất sắc đã được thử thách qua thời gian. Các tiêu chí của giải thưởng bao gồm tính xuất sắc, độc đáo, ý nghĩa, chiều sâu và ảnh hưởng của cống hiến khoa học. Giải sẽ được trao tặng hai năm một lần cho những cá nhân hay tập thể xuất sắc có cống hiến căn bản cho lý thuyết, lập trình và ứng dụng trong lĩnh vực tối ưu toàn cục, bắt đầu từ năm 2011. Đại hội thế giới về tối ưu hóa toàn cầu lần thứ  hai được tổ chức ở Hy Lạp từ ngày 3 đến 7-7, đã quyết định trao tặng giải thưởng đầu tiên cho giáo sư Hoàng Tụy, người có đóng góp tiên phong cho tối ưu hóa toàn cục.

Giáo sư Hoàng Tụy

GS Hoàng Tụy sinh năm 1927, là tiến sĩ về toán học, nghiên cứu hàm thực, lý thuyết tối ưu, giải tích lồi, toán kinh tế. Ông từng là Viện trưởng Viện Toán học, giáo sư thỉnh giảng của nhiều đại học trên thế giới. Ông được coi là nhà toán học  mở đường cho một chuyên ngành toán học mới, là “cha đẻ của tối ưu toàn cục”. Ông còn là người gây dựng cơ sở và tổ chức ứng dụng toán học vào quản lý kinh tế ở Việt Nam, đồng thời nghiên cứu và góp sức vào chấn hưng giáo dục và các vấn đề kinh tế, xã hội của đất nước. Ông được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt một năm 1996, Giải thưởng Phan Châu Trinh năm 2010.

Trung tâm nghiên cứu và phát triển truyền thông KH&CN (còn tiếp)

Các hình ảnh - thành tựu nghiên cứu khác: