CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất có hoạt tính sinh học trong nước dừa đến đời sống cây vừng ở vụ hè, trồng tại Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng

Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất có hoạt tính trong nước dừa đến đời sống cây vừng thông qua các chỉ tiêu về sinh trưởng, phát triển sinh lý, năng suất và phẩm chất cây vừng được trồng thí nghiệm trong chậu và ngoài đồng ruộng trong vụ hè. Kết quả thu được như sau: Ngâm hạt giống trước khi gieo trong 2h và phun lên lá ở các giai đoạn 5 lá, trước khi ra hoa và kết thúc ra hoa bằng dung dịch nước dừa bánh tẻ với nồng độ 10% đã có tác động tốt đến đời sống cây vừng: - Quá trình sinh trưởng và phát triển của cây vừng có xử lý nước dừa tiến hành thuận lợi hơn so với đối chứng: tăng tỉ lệ này mầm, tăng chiều cao cây, tăng diện tích lá, tăng trọng lượng tươi và khô. - Một số hoạt động sinh lý của cây vừng có xử lý nước dừa đã cho kết quả tốt - Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của cây vừng có xử lý nước dừa cho kết quả tốt: tăng tổng số quả/cây, tăng tổng số hạt chắt/cây, giảm tỉ lệ lép, tăng trọng lượng hạt chắc/cây, tăng năng suất hạt trên động ruộng so với đối chứng. - Các chỉ tiêu về chất lượng được cải thiện: tăng hàm lượng lipit tổng số, tăng hàm lượng protein tổng số, tăng hàm lượng các nguyên tố khoáng, giảm lượng tro, giảm hàm lượng xơ.

NGhiên cứu, định hướng phát triển cây ăn quả có quá trị kinh tế cao trồng trong vườn và trang trại ở Hoà Vang, Đà Nẵng

Điều tra, tuyển chọn đoàn cây ăn quả thích hợp trồng ở vườn, trang trại ở Hoà Vang-Đà Nẵng nhằm phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng Nội dung nghiên cứu: - Điều tra lập danh mục các cây ăn quả trồng ở vườn và trang trại huyện Hoà Vang-Đà Nẵng - Định hướng trồng cây ăn quả trong các mô hình trang trại.

Nghiên cứu nhân giống In vitro cây sâm cau (curculigo orchiodes gaertn)

Mục tiêu: Xây dựng hoàn thiện quy trình nhân nhanh in vitro cây sâm cau Tính mới và sáng tạo: - Đề tài đầu tiên nghiên cứu nhân giống cây sâm cau ở VIệt Nam - Xây dựng được quy trình nhân giống với hệ số nhân giống cao, chất lượng cây giống tốt.

NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐỘNG VẬT HAI MẢNH VỎ ĐỂ GIÁM SÁT Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG Ở CÁC CỬA SÔNG

Việt Nam là quốc gia đang phát triển, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, công nghệ khai thác, chế biến, tái chế, xử lý KLN còn tương đối lạc hậu so với thế giới, vì vậy nhiều khu vực đã có tác động đến môi trường và sức khỏe con người. Sự hiện diện ô nhiễm KLN thường tập trung tại các thành phố lớn, khu công nghiệp, làng nghề và ngay cả những khu vực có ngành nông nghiệp phát triển mạnh. Các hoạt động khai thác vàng là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễmHg trong môi trường, theo một số kết quả báo cáo tại lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, thì các hoạt động khai thác vàng ở thượng lưu đã làm cho Hg trong nước một số vị trí đã vượt giới hạn cho phép. Những kết quả quan trắc tại vùng KTTĐ miền Trung cũng đã ghi nhận có ô nhiễm KLN ở một vài khu vực cửa sông ven biển Thừa Thiên Huế đã xuất hiện ô nhiễm Hg, Fe, cửa Đại (Quang Nam) xuất hiện ô nhiễm Hg, ô nhiễm Fe tại sông Kôn Bình Định.