ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Danh mục đề tài luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Sinh thái học từ năm 2008 đến năm 2011

Ngày đăng: 2012-04-14 10:09:07

Danh mục đề tài luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Sinh thái học từ năm 2008 đến năm 2011

TT
Tác giả
Tên đề tài
CBHD
Năm
1
Phosithath Chanthalasy
Kiểm kê, đánh giá đa dạng thành phần loài động vật có xương sống và ảnh hưởng của cộng đồng đến nguồn tài nguyên động vật rừng vườn quốc gia Đông Phou Viêng, tỉnh SavannaKhet, nước CHDCND Lào
GS. TS. Lê Vũ Khôi
2008
2
Nguyễn Duy Thuận
Nghiên cứu thành phần loài cá ở hệ thống sông Ô Lâu
PGS.TS Võ Văn Phú
2009
3
Trần Thị Xuân Phước
Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển năng suất và phẩm chất của giống ngô rau LVN23 trong điều kiện sinh thái vụ xuân hè tại xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
TS. Nguyễn Tấn Lê
2010
4
Đồng Thị Thanh Dung
Nghiên cứu đặc điểm môi trường sống của một số loài ốc nước ngọt là vật chủ trung
gian của sán lá gan tại Bình An, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
TS. Dương Lân
2011
5
Nguyễn Thị Lệ Hà
Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến quá trình sinh trưởng, phát triển và năng suất, phẩm chất của khoai lang Lệ Cần đã phục tráng, tại khu vực Lệ Cần, xã Tân Bình, Huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai
TS. Nguyễn Tấn Lê
2011
6
Dương Thị Kim
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, phục hồi hệ thực vật ngập mặn ở huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
PGS.TS Nguyễn Khoa Lân
2011
7
Nguyễn Thị Lan
Điều tra thành phần loài, đặc điểm sinh trưởng và sự phân bố của thực vật thủy sinh bậc cao trong một số hồ ở thành phố Đà Nẵng
PGS.TS Nguyễn Khoa Lân
2011
8
Phan Thị Mai
Nghiên cứu thành phần và sự phân bố của giun đất ở phía tây nam của vườn quốc gia Kon Ka Kinh, Gia Lai
TS. Phạm Thị Hồng Hà
2011
9
Nguyễn Thị Trà Mân
Nghiên cứu sự phân bố và vai trò của hệ vi sinh vật đất trong điều kiện sinh thái tại tiểu khu 64 của khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà – Đà Nẵng
TS. Đỗ Thu Hà
2011
10
Nguyễn Thị Sim
Nghiên cứu đặc trưng phân bố của một số loài thân mềm chân bụng (gastropoda) và hai mảnh vỏ (bivalvia) có giá trị kinh tế khu vực hạ lưu sông Thu Bồn (Quảng Nam)
TS. Dương Lân
2011
11
Phạm Thị Quỳnh Thảo
Nghiên cứu tương quan giữa thành phần và sự phân bố của giun đất với chất lượng đất và phương thức canh tác ở một số vùng sản xuất rau của thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
TS. Phạm Thị Hồng Hà
2011
12
Cao Thị Anh Thơ
Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất xây dựng mô hình trường học sinh thái tại trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh thành phố Đà Nẵng
TS. Võ Văn Minh
2011
13
Ngô Thị Thủy
Nghiên cứu quá trình sinh trưởng, phát triển và năng suất, phẩm chất của giống củ cải đỏ trong điều kiện sinh thái ở Hòa Vang – Đà Nẵng
TS. Huỳnh Ngọc Thạch
2011
14
Nguyễn Thị Tú
Nghiên cứu hệ sinh thái cỏ biển ở hạ lưu sông Thu Bồn (Quảng Nam) và định hướng quản lý, bảo vệ
PGS.TS Nguyễn Hữu Đại
2011
15
Lưu Thị Tuyết
Nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố của lưỡng cư tại khu vực bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa, Thành phố Đà Nẵng
PGS.TS Đinh Thị Phương Anh
2011
16
Nguyễn Thị Sim
Nghiên cứu đặc trưng phân bố của một số loài thân mềm chân bụng (Gastropoda) và hai mảnh vỏ (Bivalvia) có giá trị kinh tế tại khu vực sông Thu Bồn (Quảng Nam)
TS. Dương Lân
2011
17
Phạm Thị Quỳnh Thảo
Nghiên cứu tương quan giữa thành phần và sự phân bố của giun đất với chất lượng đất và phương thức canh tác ở một số vùng sản xuất rau của thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
TS. Phạm Thị Hồng Hà
2011
18
Đồng Thị Thanh Dung
Nghiên cứu đặc điểm môi trường sống của một số loài ốc nước ngọt là vật chủ trung gian của sán lá gan tại xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
TS. Dương Lân
2011
19
Lưu Thị Tuyết
Nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố của lưỡng cư tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng
PGS. TS. Đinh Thị Phương Anh
2011
20
Đặng Thị Mỹ Hoa
Nghiên cứu tương quan giữa thành phần và sự phân bố của giun đất với chất lượng đất ở một số vùng trồng cây công nghiệp tại xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
TS. Phạm Thị Hồng Hà
2011
21
Nguyễn Quốc Cường
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của cây cỏ ngọt (Stevia rebaudiana Bertoni) trồng trong điều kiện sinh thái tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
TS. Nguyễn Tấn Lê
2011
22
Tống Thị Thúy Hảo
Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất mô hình nông nghiệp sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng đất cát ven biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
TS. Võ Văn Minh
2011
23
Nguyễn Thị Gia Thạnh
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất một số định hướng khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lợi dừa nước tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An
TS. Võ Văn Minh
2011
24
Phan Thị Hiền
Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đánh giá chất lượng nước sông Hàn, thành phố Đà Nẵng bằng chỉ thị động vật không xương cỡ lớn
TS. Nguyễn Đình An
2011
25
Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của giống dưa trời T3291  (Trichosanthes anguina L.) trong điều kiện sinh thái vụ Đông Xuân tại phường Khuê Mỹ,quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
TS. Nguyễn Tấn Lê
2011
26
Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của giống dưa trời T3291 (Trichosanthes anguina L.) trong điều kiện sinh thái vụ Đông Xuân tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
TS. Nguyễn Tấn Lê
2011
27
Vũ Tuấn Anh
Nghiên cứu sự phân bố của các loài bò sát tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
PGS. TS. Đinh Thị Phương Anh
2011
28
Đỗ Thị Ngọc Ánh
Nghiên cứu hiện trạng phân bố của lưỡng cư tại đảo Hòn Lao, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
PGS. TS. Đinh Thị Phương Anh
2011
29
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn và phục hồi hệ thực vật ngập mặn ở huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An
PGS. TS. Nguyễn Khoa Lân
2011
30
Tân Thị Diệp Phú
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái phân bố của cá đối lá (Mugil helaartii Gunther, 1861) ở vừng ven biển tỉnh Quảng Nam
PGS. TS. Võ Văn Phú
2011
31
Nguyễn Thị Xuân Mận
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhân tố nền đấy và mực nước đến quá trình tăng trưởng, sinh sản của ba ba trơn (Pelodiscus sinennis Wiegmann, 1835) trong điều kiện nuôi tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
PGS. TS. Đinh Thị Phương Anh
2011
32
Nguyễn Thị Ri
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhân tố phân bón lên một số đặc điểm sinh trưởng, phát triển, năng suất của giống ớt F1 TN 155 tại vùng đất cát pha ven sông Thu Bồn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam
TS. Huỳnh Ngọc Thạch
2011
33
Nguyễn Hồ Kim Oanh
Nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển phẩm chất và năng suất của giống khoai lang rau KLR5 (Ipomoea batatas) trồng trong điều kiện sinh thái tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang Thành phố Đà Nẵng
TS. Huỳnh Ngọc Thạch
2011
34
Trần Thị Ánh Hương
Nghiên cứu hiện trạng phân bố của bò sát tại đảo Hòn Lao, xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
PGS. TS. Đinh Thị Phương Anh
2011
35
Nguyễn Thị Tịnh
Nghiên cứu đặc điểm sinh thái dinh dưỡng của loài chà vá chân xám (Pygathrix cinerea) ở VQG Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai
TS. Hà Thăng Long
2011
36
Lương Thế Dự
Nghiên cứu hiện trạng và khả năng phát triển một số giống quế trồng trong điều kiện sinh thái tại huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi
TS. Nguyễn Tấn Lê
2011
37
Ngô Thị Năm
Nghiên cứu trồng thử nghiệm hai giống dưa chuột bao tử Mirabelle và Mimoza trong trong điều kiện sinh thái vụ đông xuân tại xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng
TS. Nguyễn Tấn Lê
2011
38
Trần Thị Thành Trâm
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và chất lượng của một số loài rau trồng bằng phương pháp thủy canh hồi lưu trong điều kiện sinh thái đô thị Đà Nẵng
TS. Võ Văn Minh
2011
39
Nguyễn Tuấn
Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố của các ở hệ thống sông Hội An, tỉnh Quảng Nam
PGS. TS. Võ Văn Phú
2011
40
Nguyễn Thị Ben
Nghiên cứu sự phân bố của các loài vi khuẩn lam và sự tương quan với các yếu tố môi trường tại hồ công viên 29/3, thành phố Đà Nẵng
PGS. TS. Tôn Thất Pháp
2011
41
Quảng Hòa An
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học của ếch Nam Mỹ (Rana catesbeiana) trong điều kiện nuôi tại Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng
PGS. TS. Đinh Thị Phương Anh
2011
42
Huỳnh Thị Khánh Nga
Nghiên cứu thành phần loài và phân bố lưỡng cư tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
PGS.TS. Đinh Thị Phương Anh
2011
43
Nguyễn Thị Thu Hiền
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của loài gà sao Numida meleagris (Linnaeus, 1758) trong điều kiện nuôi thả vườn tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
PGS. TS. Đinh Thị Phương Anh
2011
44
Nguyễn Thị Hiền
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái tới sự phân bố của hệ vi sinh vật đất tại xã Điện Dương - Điện Bàn - Quảng Nam
PGS.TS. Đinh Thị Phương Anh
2011
45
Võ Thị Hoài Thông
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn và phục hồi hệ thực vật ngập mặn ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
PGS. TS. Nguyễn Khoa Lân
2011
46
Đậu Thị Tỉnh
Nghiên cứu sự phân bố và vai trò của hệ vi sinh vật đất tại thôn 2 - Rừng ngập mặn, xã Cẩm Thanh - Hội An -Quảng Nam
TS. Đỗ Thu Hà
2011
Các danh mục đề tài nghiên cứu khác: