ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Danh mục đề tài luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Sinh thái học năm 2012

Ngày đăng: 2012-04-07 18:33:51

Danh mục đề tài luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Sinh thái học năm 2012

TT
Tác giả
Tên đề tài
CBHD
Năm
1
Đinh Phạm Công Anh Tuân
Nghiên cứu hiện trạng phân bố của Bò sát ở Khu Bảo tồn thiên thiên Bà Nà – Thành phố Đà Nẵng
PGS. TS. Đinh Thị Phương Anh
2012
2
Ngô Thị Lệ Chi
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của quần thể Lợn rừng Thái Lan nhập nội (Sus Scrofa Cristatus) trong điều kiện nuôi bán tự nhiên tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
PGS. TS. Đinh Thị Phương Anh
2012
3
Thái Thị Hoàng Oanh
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của loài gà rừng lông đỏ (Gallus gallus Jabouillei) trong điều kiện nuôi thả vườn tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
PGS. TS. Đinh Thị Phương Anh
2012
4
Đặng Văn Kỳ
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất phân vùng sinh thái chăn nuôi tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
PGS. TS. Đinh Thị Phương Anh
2012
5
Ngô Thị Kim Huệ
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái nòng nọc của lưỡng cư tại đảo Cù Lao Chàm thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
PGS. TS. Đinh Thị Phương Anh
2012
6
 
Nguyễn Phạm Hùng
 
Nghiên cứu thành phần loài và đặc trưng phân bố của Bò sát tại huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam.
GS. TS. Lê Vũ Khôi
2012
7
 
Lê Thị Loan
Nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân bố của cá Tráp vây vàng - Acanthopagrus latus (Houttuyn, 1782) ở vùng Hạ lưu sông Hàn, Thành phố Đà Nẵng
PGS-TS Võ Văn Phú
2012
8
Nguyễn Thành Huy
Nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố các loài cá ở vùng triều huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
TS. Nguyễn Văn Long
2012
9
Nguyễn Duy Cường
Nghiên cứu khả năng sử dụng cỏ Vetiver để xử lý nước thải từ các hồ nuôi tôm tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
TS. Võ Văn Minh
 
2012
10
Lê Văn Phụng
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất mô hình hồ sinh thái tại Công viên 29/3 thành phố Đà Nẵng
TS. Võ Văn Minh
 
2012
11
 
Lê Thị Vĩnh Phúc
Nghiên cơ sở khoa học để đề xuất mô hình cây xanh trong trường học tại trường Trung học phổ thông Thanh Khê thành phố Đà Nẵng
TS. Huỳnh Ngọc Thạch
2012
12
 
Đỗ Thị Vui
Nghiên cứu sự phân bố thành phần loài và bào tử tảo giáp có vỏ trong điều kiện môi trường đầm Lập An, tỉnh Thừa Thiên Huế.
TS. Lương Quang Đốc
2012
13
 
Nguyễn Thị Thiên Hằng
Nghiên cứu sự phân bố và động thái của nấm Trichoderma trong đất trồng rau màu tại thành phố Đà Nẵng.
TS. Đỗ Thu Hà
 
2012
14
 
Trần Thị Lệ Hằng
Nghiên cứu sự phân bố của các chủng vi nấm gây bệnh trên cây dứa (Ananas comosus) tại một số khu vực bắc Quảng Nam
TS. Đỗ Thu Hà
 
2012
15
Huỳnh Thị Phụng
Nghiên cứu xạ khuẩn sinh chất kháng sinh chống nấm thuộc chi Streptomyces phân lập từ đất nông nghiệp thành phố Hội An – Quảng Nam
TS. Đỗ Thu Hà
 
2012
16
Lê Thị Mai
Nghiên cứu sự phân bố của các chủng nấm mốc gây bệnh trên cây ớt (Capsicum frutescent L.) tại Thành phố Đà Nẵng
TS. Đỗ Thu Hà
 
2012
17
Phạm Thị Lan Dung
Nghiên cứu cơ sở khoa học để phát triển hệ thống cây xanh đường phố tại thành phố Đà Nẵng
TS. Đặng Đức Long
2012
18
Đinh Văn Hồng
Nghiên cứu thành phần loài, phân bố và các mối đe dọa đến các loài thú tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, Quảng Nam
PGS. TS. Đinh Thị Phương Anh
2012
19
Lê Thị Hiếu Giang
Nghiên cứu khả năng sử dụng một số loài thực vật để kiểm soát ô nhiễm nước và cải tạo cảnh quan ở hồ Công viên 29-3, thành phố Đà Nẵng
TS. Võ Văn Minh
 
2012
20
Phạm Nam Sơn
Nghiên cứu thực trạng sản xuất và đề xuất một số định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái tại đô thị Đà Nẵng
TS. Võ Văn Minh
 
2012
21
Võ Thị Phượng
Nghiên cứu đánh giá nguồn lợi thủy sinh vật trong điều kiện sinh thái của đầm Trà Quế - thành phố Hội An - tỉnh Quảng Nam và định hướng quản lý, bảo vệ
PGS - TS. Nguyễn Hữu Đại
2012
22
Nguyễn Thị Hoài Thương
Nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống đậu xanh cao sản trong điều kiện sinh thái xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
PGS. TS. Nguyễn Tấn Lê
2012
23
Đặng Thị Kim Yến
Nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển và năng suất, chất lượng hoa của một số giống Lily trồng trong vụ Đông 2011 tại thành phố Đà Nẵng
PGS. TS. Nguyễn Tấn Lê
2012
24
Nguyễn Thị Nhụy Kính
Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và góp phần cải tạo đất của cây đậu tương trong điều kiện sinh thái tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
PGS. TS. Nguyễn Tấn Lê
2012
25
 
Hồ Vy Phương
Nghiên cứu sự đa dạng về thành phần loài và đặc điểm phân bố của các cây rau ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
PGS.TS. Nguyễn Khoa Lân
2012
26
Đinh Thị Hồng Ánh
 
Nghiên cứu hiện trạng sen trồng và trồng thử nghiệm một số giống sen trong điều kiện sinh thái đất ngập nước ở xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng
PGS.TS. Nguyễn Khoa Lân
2012
27
Lê Thị Nhung
Nghiên cứu điều kiện lập địa phân bố và đề xuất quy hoạch phân vùng tái phục hồi khu hệ dừa nước nhằm tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu ở xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
TS. Hồ Đắc Thái Hoàng
2012
Các danh mục đề tài nghiên cứu khác: