CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chuẩn đầu ra ngành cử nhân Công nghệ sinh học

Ngày đăng: 2012-10-31 17:19:17

Mục đích xây dựng chuẩn đầu ra ngành Cử nhân Công nghệ Sinh học

a. Làm căn cứ để điều chỉnh, xây dựng mới chương trình đào tạo cử nhân Công nghệ sinh học.Từ đó xây dựng hệ thống giáo trình, tổ chức các hoạt động đào tạo (hoạt động dạy và học);

b. Định hướng cho giáo viên trong khoa cụ thể hóa mục tiêu giảng dạy, lựa chọn hình thức, phương pháp dạy và học; đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn (cả trong quá trình giảng dạy cũng như thực tập thực tế;

c. Tạo khung chuẩn để thiết kế chuẩn đầu ra;

d. Để người học biết rõ mình phải đạt được những năng lực (kiến thức, kỹ năng) gì khi kết thúc khóa đào  tạo, từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện bản thân;

e. Làm căn cứ cho việc kiểm định chất lượng của chương trình đào tạo;

f. Công khai và cam kết với xã hội về chất lượng đào tạo của khoa và trường; tạo cơ hội tăng cường hợp tác, gắn kết giữa nhà trường và cơ sở sử dụng nhân lực nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhu cầu nguồn nhân lực chất lương cao phục vụ phát triển KT-XH trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung;

g. Làm cơ sở để xây dựng công cụ đánh giá sinh viên tốt nghiệp

Xem chi tiết nội dung chuẩn đầu ra ngành cử nhân Công nghệ sinh học

Các chương trình đào tạo khác: